A Escola de Canteiros da Deputación de Pontevedra volveu deseñar un ano máis os premios para o Festival de Cine Inclusivo de Vigo (VIIFF). A figura de granito ten un grande simbolismo xogando co simbolismo do encadramento, o ollo e a orella.